Ekonomiska Bestämmelser För Hästveda OK 2024

Medlemsavgifter 2024.

Ungdom till och med 25 år 100 kronor.
Vuxen 200 kronor
Familj 400 kronor

Medlemsavgift betalas kalenderårsvis senast 28 februari på BG 5110-5963 eller Swish 1235350624. Glöm inte att notera vem betalningen avser.

Tävlingsavgifter för tävlingsdeltagande

Tävlingsavgiftens storlek beslutas av årsmötet efter motion från styrelsen, för närvarande 1500 kr för vuxen (26-64 år), 750 kr för 65 år och äldre för orienteringstävlingar resp. terränglopp. Detta innebär att medlemmen debiteras sina startavgifter upp till detta belopp.  Startavgifter därutöver betalas av klubben.

Orienteringstävlingar som omfattas av tävlingsavgiften ska finnas med i Eventors tävlingskalender antingen som nationell-, distrikts-, när- eller klubbtävling.
Observera! Olika typer av träningscuper såsom Vintercup, Pölder natt-cup, Badcup etc. är inte att betrakta som orienteringstävling som omfattas av tävlingsavgiften.

Terränglopp som omfattas av tävlingsavgiften ska finnas med på Svenska friidrottsförbundets eller Skånes friidrottsförbunds hemsida som godkända tävlingar. Tävlingsavgiften gäller enbart för vuxna medlemmar.

För ungdomar t o m 25 år betalar klubben samtliga startavgifter.

Stafetter och Fyrklubbs

Dessa startavgifter betalas helt av klubben.
Vid deltagande i Tjoget står klubben för kostnaderna för tält- och husvagnsplats.

Anmälningsförfarande till O-ringen

Medlemmen betalar fakturan vid anmälan och lämnar sedan över denna till kassören för att få avgiften justerad enligt klubbens reglemente vad gäller anmälningar till flerdagars­tävlingar.

Anmälningsavgifter för vuxna vid svenska flerdagarstävlingar.

Klubben ersätter anmälningsavgift per etapp med upp till motsvarande det belopp som SOFT beslutat som högsta tillåtna avgift för ordinarie tävlingsklass vid nationell tävling, plus 50 kr.

Efteranmälningar och ej start

Efteranmälningsavgifter i både tävlingsklasser samt Öppna Motionsklasser betalas av den startande.
Medlem som anmält sig till en tävling och inte kommer till start betalar hela startavgiften. Detta gäller inte ungdomar t o m 25 år.

Möten och utbildningar

Kostnader i samband med deltagande i möten och utbildningar arrangerade av Skånes OF eller SOFT betalas  av klubben.

Fakturering

Medlemmen faktureras en gång per år för de kostnader som uppkommit under året.
Kvitton för egna utlägg, t ex egenbetalda startavgifter, som ska belasta klubben ska vara kassören tillhanda senast 31 oktober.

Försäkringar
Alla medlemmar i föreningar tillhörande Svenska Orienteringsförbundet och Svenska Friidrottsförbundet omfattas av en
olycksfallsförsäkring i Folksam, vilken omfattar olycksfall under organiserad träning och tävling. Var och en uppmanas att själv bedöma om det finns behov av att själv teckna ytterligare försäkring. OBS! För att omfattas av försäkringen måste man naturligtvis ha betalat medlemsavgift i klubben.

Rulla till toppen
Verifierad av MonsterInsights